Russell Group กลุ่มสุดยอด มหาวิทยาลัยวิจัยในสหราชอาณาจักร

กลุ่ม Russell Group คือ มหาวิทยาลัย 24 แห่งที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัย และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์ และธุรกิจ

Our universities

    1.

University of Birmingham

   
    2. University of Bristol    
    3. University of Cambridge    
    4. Cardiff University    
    5. Durham University    
    6. University of Edinburgh    
    7. University of Exeter    
    8. University of Glasgow    
    9. Imperial College London    
    10. King's College London    
    11. University of Leeds    
    12. University of Liverpool    
    13. The London School of Economics and Political Science    
    14. University of Manchester    
    15. Newcastle University    
    16. University of Nottingham    
    17. University of Oxford    
    18. Queen Mary University of London    
    19. Queen's University of Belfast    
    20. University of Sheffield    
    21. University of Southampton    
    22. University College London    
    23. University of Warwick    
    24. University of York    

กลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ทั่วในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นทางด้านการทำงานวิจัยอยู่ในระดับสูงแตกต่างจากสถาบันศึกษาแห่งอื่นๆ จึงเป็นที่ที่นักศึกษาต่างชาติส่วนให้ความสนใจกับสถาบันศึกษาในเครือ Russell เหล่านี้เพื่อที่เรียนต่อ ซึ่งแต่ละสถาบันก็มีความแตกต่างกันออกไปตามระดับมาตรฐานทางวิชาการและการวิจัยค้นคว้า นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรมากมายให้กับนักศึกษาได้เลือก ตั้งแต่สาขาด้านสุขภาพและการแพทย์จนถึงชีววิทยา ธุรกิจหรือสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาประมาณ 30% ได้สำเร็จการศึกษาในสาขา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือ STEM ของมหาวิทยาลัยในเครือ Russell และ ในสาขาที่นักศึกษาประสบความสำเร็จมากที่สุดเกือบ 80% ก้คือ  สาขาแพทย์และทันตแพทย์ นอกจากนี้งานวิจัยและการสอนในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยในเครือรัสเซส

  • มีการแข่งขันเพื่อการได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษานี้สูง อัตราการแข่งขันโดยเฉลี่ยครอบคลุมมหาวิทยาลัยในเครือรัสเซสทั้งหมดจะอยู่ที่ 7 ต่อ 1 และบางหลักสูตรอาจอยู่ที่ 20:1 เลยที่เดียว
  • อัตราความพึงพอใจของนักศึกษาส่วนใหญ่ ถือว่าพอใจมากในด้านคุณภาพของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในเครือ Russell (สำรวจโดย The National Student Survey, The NUS/ HSBC survey และ I-graduate international student survey)
  • นักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่สนใจที่อยากจะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสูงที่สุดกับเครือ Russell
  • เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่จบจากสถาบันอื่นกับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยในเครือรัสเซสจะได้รับเงินเดือนมากกว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

ทำอย่างไรให้ได้เข้าเรียนในสถาบันนี้?

คุณสมบัติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าสถาบันในเครือ Russell

จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัย สำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องสมัครผ่าน UCAS และสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานั้นนักศึกษาควรติดต่อกับสถาบันการศึกษานั้นโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม: russellgroup

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ