เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ (England) ที่จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ สหราชอาณาจักร (ชื่อเต็ม United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ซึ่งนิยมเรียกสั้นๆกันแค่ United Kingdom) หมายถึง ดินแดนที่รวมทั้งเกาะใหญ่ (Great Britain) และแค้วนไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ดินแดนทั้งหมดนี้ได้รวมอาณาเขต 4 ประเทศไว้ด้วยกัน ซึ่งก็มี อังกฤษ (England) สก๊อตแลนด์ (Scotland) ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) และเวลส์  (Wales) โดยประเทศอังกฤษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเกาะบริเตนใหญ่ แต่ถึงอังกฤษจะถูกนิยมเรียกว่าประเทศก็จริง แต่หลังจากที่มีการสถาปนาอาณาจักร   บริเตนใหญ่ขึ้นเป็นประเทศในปี พ.ศ 2250 แล้ว อังกฤษก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐอิสระอีกต่อไป แต่คนไทยมักจะชอบใช้คำว่า อังกฤษ แทนสหราชอาณาจักรอยู่

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความเจริญ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ซึ่งมีห้องสมุด และแหล่งค้นคว้าทางวิชาการมากมาย จึงไม่น่าแปลกเลยที่จะมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ และระบบการเมืองการปกครองที่มีมายาวนานับศตวรรษ ประเทศอังกฤษยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งธรรมชาติ รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น ปราสาท และพระราชวังต่างๆ 

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร มี London เป็นเมืองหลวง ประชากร​​รวมทั้งสิ้นประมาณ 49 ล้านคน พื้นที่โดยรวมของประเทศประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เขตพื้นที่ราบต่ำ มีพื้นที่ระดับสูงบ้างทางตอนเหนือ และตะวันตกเมืองขนาดใหญ่รวมถึง เมือง London (ประมาณ 7.75 ล้านคน) เมือง Birmingham (ประมาณ 1.03 ล้านคน) ระบบเศรษฐกิจที่จัดเป็นอุตสาหกรรมบริการมีเพิ่มมากขึ้นโดยมี London เป็นผู้นำและศูนย์กลางทางด้านการธนาคารประกันและบริการด้านการเงินอื่นๆชั้นแนวหน้าของโลก และมีอุตสาหกรรมที่ใช้วิทยากรอันทันสมัย มาทดแทนอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิมๆมากขึ้น  

สหราชอาณาจักรมีพรมแดนทางทิศใต้จรดช่องแคบอังกฤษ ซึ่งคั่นระหว่างสหราชอาณาจักรกับภาคพื้นทวีปยุโรป ทางทิศเหนือจรดกับทะเลเหนือ ทางทิศตะวันตกกับทะเลไอร์แลนด์และมหาสมุทรแอตแลนติก สหราชอาณาจักรมีพรมแดนทางบกกับรัฐอื่นเพียงแห่งเดียว คือระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ อังกฤษนั้นส่วนมากจะเป็นแผ่นดินนูนที่ต่ำ มีภูเขาทางตอนเหนือ และ ตะวันตกเป็นเส้นแนวแบ่งเขตแคว้น มีเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเขตปริมณฑลลอนดอน ไม่มีภูเขาที่สูงกว่า 1000 เมตรในแคว้นอังกฤษ 

สภาพภูมิอากาศ

ภูมิประเทศของเกรท บริเทน (Great Britain) เป็นประเทศที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงมาก จัดอยู่ในประเภทค่อนข้างหนาว มีความชื้นสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน ทำให้เกิดหมอกหนาแน่นปกคลุมในบางครั้ง อากาศทางตอนเหนือจะสูงกว่าอากาศทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางภาคตะวันออก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 5 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส

ฤดูกาล มีทั้งหมด 4 ฤดู คือ

 • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) เดือนมีนาคม-พฤษภาคมอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก บางวันอากาศอบอุ่น มีแสงแดดจัดใน ตอนเช้า และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเป็นหนาวเย็นหรือฝนตกในช่วงบ่าย
 • ฤดูร้อน (Summer) เดือนมิถุนายน-สิงหาคมอากาศ ส่วนใหญ่จะอบอุ่นและแสงแดดจัดจ้า
 • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) เดือนกันยายน-พฤศจิกายน อากาศจะเย็นขึ้นเรื่อยๆใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวยงามและร่วงหล่น
 • ฤดูหนาว (Winter) เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์อากาศช่วงนี้ จะหนาวมากที่สุด มีหิมะตกในบางพื้นที่กลางคืนจะยาวกว่า กลางวันและมืดเร็วกว่าปกติ

เวลา

สหราชอาณาจักร เป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาของโลก (GMT - Greenwich Mean Time) ดังนั้นประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก จึงมีเวลาที่เร็วกว่า โดยเร็วกว่าประมาณ 6 ชั่วโมง (ในช่วงมีนาคม - ตุลาคม) หรือ 7 ชั่วโมง (ในช่วงตุลาคม - มีนาคม) ทั้งนี้เนื่องจากสหราชอาณาจักร จะเปลี่ยนเวลา daylight saving จาก GMT ไปใช้ BST (British Summer Time) ในช่วงฤดูร้อนซึ่งหมายถึงการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคม

Why Study in UK?

สหราชอาณาจักรมีสถาบันศึกษาที่มีคุณภาพมากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีคอร์สการเรียนทุกระดับ เเละทุกสาขาวิชา มีระบบฝึกงานเฉพาะด้า เเม้ว่าสหราชอาณาจักรจะมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

เรียนอังกฤษเมืองไหนดี?

London

เมืองหลวงของประเทศอังกฤษที่นักเรียนจากทั่วโลกนิยมไปเรียนมากที่สุด เเละเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก​

Oxford

เมืองเเห่งวัฒนธรรม เมืองเเห่งการเรียนรู้ มีสถาปัตยกรรมอันเก่าเเก่มากมาย เเละเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

Manchester

เมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศอังกฤษ เเละเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลอันเลืองชื่อ (Manchester United & Manchester City)

Cambridge

เมืองเเห่งการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยอันเก่าเเก่ที่โด่งดัง เเละมีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างประเพณีพื้นเมืองที่ผสมผสานกับความทันสมัย

Brighton

เมืองเเห่งชายทะเลที่มีสีสันที่สุดของประเทศอังกฤษ เเละมีชื่อเสียงในด้านของดนตรีเเละศิลปะ

รายชื่อโรงเรียนในประเทศอังกฤษ

 1. Anglo Continental School of English click 
 2. Bell English click
 3. Bloomsbury International click
 4. British Study Centres click
 5. Celtic English Academy click
 6. Cestre of English Studies click
 7. EC English Langage Centres click
 8. Embassy English click
 9. Eurocentres click
 10. Guildfrod College Group click
 11. International House click
 12. King Education click
 13. LAL Language Centres click 
 14. Language Studies International (LSI) click
 15. The London School of English click
 16. Oxford School of English click
 17. Stafford House International click
 18. The Langauge Centres, University of Art London (UAL) click
 19. Oxford International English School click
 20. New College Group (NCG) click
 21. Meridian School of English click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประสบการณ์ และ ความประทับใจ อื่นๆ