ราคาเเละโปรโมชั่นเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

Language Price 2018

สถาบันใน  New Zealand Location 6 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
  NZD   THB   NZD   THB   NZD   THB
Embassy Logo Auckland 1,935 43,538 3,690 83,025 7,200 162,000
Price: Intensive English 24 lessons (20 hrs/ week)
Promotion: 25% discount - End 31 October 2018 
Auckland 1,938 43,605 3,876 87,210 6,732 151,470
Price: Intensive English 24 lessons (20 hrs/ week)
Promotion: 15% discount - End 31 December 2018
Auckland 2,187 49,208 4,104 92,340 7,752 174,420
$342/week, 16 weeks or more discount 15% > $323/week - End 30 Sep 2018"}" style="font-family: Calibri, Arial; text-align: center;">Price: General English Day Full-time (23 hrs/ week)
Promotion: Auckland discount up to 15%, 12-15 weeks discount 10% > $342/week, 16 weeks or more discount 15% > $323/week - End 31 January 2019
Auckland 1,740 39,150 3,360 75,600 6,480 145,800
$290 per week *9-16 weeks > $280 per week *17- 24 weeks > $270 per week *25-52 weeks >$ 260 per week - End 31 December 2018"}" style="font-family: Calibri, Arial; text-align: center;">Price: General English (23 hrs/ week)
Promotion: *1-8 weeks > $290 per week
*9-16 weeks > $280 per week
*17- 24 weeks > $270 per week
*25-52 weeks >$ 260 per week - End 31 December 2018
Auckland 3,660 87,840 6,840 164,160 13,680 328,320
Price: General English 24 lessons / week (20 hrs/ week) - End 30 December 2017- course start before 30 September 2018
Auckland 1,872 42,120 3,744 84,240 7,488 168,480
Price: General English 23 hrs/ week - end 30 December 2017 course start before 30 September 2018

Language Price Dublin 2018

สถาบันใน  New Zealand Location 25 สัปดาห์
Euro   THB  
Dublin 3,950 158,000
Special Promotion: Package Study 25 weeks (20 hrs/week) + 8 weeks holiday (work up to 40 hrs/week)
Dublin 4,075 163,000
Special Promotion: Package Study 25 weeks (20 hrs/week) + 8 weeks holiday (work up to 40 hrs/week)

 

**ค่าเงิน 1 NZ$ = 22.5 บาท