เรียนภาษาที่สหรัฐอเมริกา

ประเทศอเมริกา เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ เทคโนโลยีและระบบการเงิน คนส่วนใหญ่นิยมไปศึกษาต่อประเทศอเมริกาเนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วการไปเรียนต่อในประเทศอเมริกา ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกายังติดอันดับท็อปมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของของโลกเป็นประจำทุกปี ปีละหลายสถาบัน ถือเป็นหนึ่งในข้อมูลที่การันตีคุณภาพการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States of America) มีประชากรประมาณ 245 ล้านคน มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐ คำว่า “รัฐ” หมายถึง 1 ใน 50 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีอิสระในการปกครองตนเอง มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลติดต่อกัน 48 มลรัฐ ทิศเหนือจรดประเทศแคนาดา ทิศใต้จรดประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก ทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันตก ทิศตะวันออกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มลรัฐที่ 49 คือ อลาสกา อยู่ติดกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาและมลรัฐ ที่ 50 คือ ฮาวาย อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค

ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 4 ฤดู อุณหภูมิในแต่ละรัฐจะแตกต่างกันออกไป คือ

 • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) : ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม (9-23 C) 
 • ฤดูร้อน (Summer) : ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม (20-34 C) 
 • ฤดูใบไม้ร่วง (Fall) : ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน (7-25 C) 
 • ฤดูหนาว (Winter) : ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ (-12 ถึง -8 C)

เวลา (การแบ่งเขตเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา)

เวลาในแต่ละภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ ดังนี้

 • ภาคตะวันออก (Easter) : มีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง เช่น Boston, D.C., NY
 • ภาคกลาง (Central) : มีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง เช่น Chicago
 • เขตภูเขา (Mountain) : มีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง เช่น Denver, Phoenix
 • เขตมหาสมุทรแปซิฟิค (Pacific) : มีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง เช่น Seattle

Why Study in USA?

เรียนสหรัฐอเมริกาเมืองไหนดี?

California

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม รัฐ California มีอาณาเขตติดกับ
ทะเล จึงทำให้มีสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน คือ อากาศร้อนและแห้งในฤดูร้อน มีอากาศอบอุ่นและฝนตกในฤดูหนาว

New York

รัฐ New York ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา มีเมืองใหญ่ที่สำคัญ และเป็นเป็นที่รู้จัก คือ New York City ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน ศิลปะ และแฟชั่นของโลก 

Washington

รัฐ Washington ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา  วอชิงตันเป็นรัฐที่มีอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน และเขตสัตว์ป่าสงวนจำนวนมากรัฐหนึ่งของประเทศ เนื่องจากมีพื้นที่ที่เป็นผืนป่าที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่ามากมาย จนถูกเรียกว่า The Evergreen State 

Washington D.C.

เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และระบบการปกครองของอเมริกา เป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐ สถาบันทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และสถานทูตของประเทศต่างๆ เกือบ 200 ประเทศ

Massachusetts

เมืองหลวงของรัฐคือ Boston ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่และเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และการศึกษา เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ เช่น Harvard University 
และ Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Florida

รู้จักกันในนาม Sunshine State เนื่องจากมีแสงแดดตลอดทั้งปี และมีภูมิอากาศคล้ายประเทศไทยมีชายหาดที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งของ Disneyland,
Universal Studio และ Kennedy  Space Center ขององค์การ NASA อีกด้วย 

Texas

เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอเมริกาทั้งขนาดพื้นที่และจำนวนประชากร เมืองหลวงของรัฐคือ Austin ส่วนเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ Houston  เมืองใหญ่ๆ
จะอยู่ค่อนไปทางฝั่งตะวันออกของรัฐ เนื่องจากฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย 
 

รายชื่อโรงเรียนในประเทศอเมริกา

 1. LSI (click)
 2. EC (click)
 3. Kaplan (click)
 4. Kings Education (click)
 5. Stafford house School of English (click)
 6. Eurocentres (click)
 7. ELS (click)
 8. California Language Academy (click)
 9. Zoni Language Centres (click)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประสบการณ์ และ ความประทับใจ อื่นๆ