Stafford House International

ข้อมูลทั่วไป

Stafford House International ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 67 ปี สถาบันได้มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และคงไว้ซึ่งระดับมาตรฐานการสอนที่สูง นอกจากนี้ Stafford House International ยังเป็นสถาบันในเครือ Cambridge Education Group และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก British Council ที่มีการพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และนักเรียนจากต่างวัฒนธรรมทั่วโลก ให้ปรับและเรียนรู้ไปในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ Stafford House International ยังออกแบบคอร์ส Professional Certificates ซึ่งแตกต่างจากคอร์สอื่นๆในสถาบัน เพราะไม่ใช่คอร์สเรียนภาษา แต่เป็นคอร์สที่เกี่ยวกับการสอนและเน้นทักษะทางด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโดยตรง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ Business Management, Project Management และ Marketing and Advertising ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาผสมผสานกับการเรียนเชิงธุรกิจด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย อาทิ การถกประเด็นในห้องเรียน การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การเข้าฟังบรรยายจากแขกรับเชิญ เป็นต้น โดยจะเป็นการเรียนแบบกลุ่มซึ่งจะเน้นไปที่ทักษะที่ผู้เรียนเลือกไว้ และเมื่อเรียนจบคอร์สจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Stafford House International อีกด้วย

สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ห้องเรียนที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีสื่อการสอน มีบริการอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน พร้อมห้องปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ที่มีคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บริการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิต นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะเพื่อนต่างชั้นและยังได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาด้วย และอาจารย์ผู้สอนจะมุ่งเน้นการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านบทเรียนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเกิดความมั่นใจในความสามารถด้านภาษาของตน

วิทยาเขตที่เปิดสอน ดังนี้

 • Brighton
 • Cambridge
 • Canterbury
 • London

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English
 • Business English
 • Professional Certificates: Project Management, Business Management
 • TOEFL Preparation
 • IELTS Preparation
 • Cambridge Examinations
 • One-to-one English
 • Adult groups
 • Au pair English
 • CELTA

Promotion

 • ส่วนลดค่าเรียน 20%

จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการสอนในระดับสูง การันตีจากการเป็นสถาบันในเครือ Cambridge Education Group และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก British Council
 • แต่ละสาขาของ Stafford House International ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้ง่ายต่อใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิ ศูนย์การค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
 • แผนการศึกษาของนักเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน

Tel. 02-250-4585 – IEC Abroad Office
Line: @iecabroadth หรือคลิ๊ก https://goo.gl/LY4W5x

โรงเรียนนี้มีอยู่ที่เมืองไหนบ้าง