ราคาเเละโปรโมชั่นเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Language Price 2018

สถาบันใน Australia Location 14 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 32 สัปดาห์
  AUD   THB   AUD   THB   AUD   THB
Brisbane 4,095 100,328 6,750 165,375 8,760 214,620
Melbourne 4,515 110,618 7,470 183,015 9,480 232,260
Sydney 4,515 11,0618 7,470 183,015 9,480 232,260

Price: General Intensive English 24 lessons/ week (20 hrs/ week)

Promotion: 25% discount - End 31 October 2018

Melbourne 3,920 96,040 6,720 164,640 8,960 219,520
Brisbane 3,920 96,040 6,720 164,640 8,960 219,520
Price: General English (20 hrs/week)
Promotion: Full price $370 /week > Special offer fee $280 / week - End 31 December 2018
ILSC_Education-Group_Vertical_Logo Brisbane 3,575 87,588 6,050 148,225 8,250 202,125
Sydney 3,640 89,180 6,160 150,920 8,400 205,800
Melbourne 3,780 92,610 6,480 158,760 8,640 211,680
Price: Full-time Morning 24 lessons (20hrs/week)
Promotion: Special price for registrations booked by December 2018 and start before 31 August 2019 (Free enrolment fee for booking of 24 weeks or more) Special!! For Sydney and Brisbane only: Enrolling every 11 weeks get 1 week free)
Melbourne 3,360 82,320 5,520 135,240 7,360 180,320
Price: General English 20 hrs/ week 
Promotion: Booking 1-23 Weeks > $240 per week 24 weeks or more > $230 per week - End 31 December 2018
b0325377_12032768 Melbourne 3,500 85,750 6,000 147,000 7,680 188,160
Sydney 3,500 85,750 6,000 147,000 7,680 188,160
Promotion: 1-24 weeks > $250/ week 25+ weeks > $240/week
*enrolment fee waived for 12 weeks or more - End 31 December 2018
eelogo Melbourne 2,750 67,375 5,500 134,750 7,250 177,625
Promotion: $250/week book 9 weeks free 1 week - End 30 September 2018
342f9b28 Melbourne 3,220 78,890 5,520 135,240 7,360 180,320
Sydney 3,220 78,890 5,520 135,240 7,360 180,320
Brisbane 3,220 78,890 5,520 135,240 7,360 180,320
Price: General English 20 hrs/ week
Promotion: General English, Cambridg, IELTS Prep $230/weeks - End 31 December 2018
navitas-english-logo Brisbane 3,570 87,465 6,120 149,940 8,160 199,920
Perth 3,780 92,610 6,480 158,760 8,640 211,680
Sydney 3,990 97,755 6,840 167,580 9,120 223,440
Price: General English 25 hrs/week -
Promotion: $245/week Nation wide & Waive enrolment fee - End 31 December 2018
Brisbane 3,850 94,325 6,000 147,000 8,000 196,000
Sydney 3,850 94,325 6,000 147,000 8,000 196,000
Goldcoast 3,850 94,325 6,000 147,000 8,000 196,000
Price: Intensive English 25 hrs/ week
Promotion: $250 tuition fee for booking 20 weeks or more - End 31 December 2018)
Melbourne 3,360 82,320 5,760 141,120 7,680 188,160
Brisbane 3,360 82,320 5,760 141,120 7,680 188,160
Price: General English 20 hrs/ week
Promotion: $240/week - TBA

**ค่าเงินที่ใช้คำนวณ 1 A$ = 24.5 บาท