เรียนภาษาที่ Kings Education, UK ลดค่าเรียน 25%

โปรโมชั่นพิเศษถึงวันที่ 31 March 2019

  • ลด 25% ทุกหลักสูตรทุกโรงเรียนระยะเวลาทั้งหมด!!
  • ฟรีค่าลงทะเบียนสำหรับนักเรียนทุกคนที่เรียนนานกว่า 12 สัปดาห์
  • การสอบฟรีสำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร Diploma of Intensive English เป็นเวลา 24 สัปดาห์ขึ้นไป

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ