โปรโมชั่นพิเศษ เรียนภาษาวันนี้ บินฟรี!! ที่ออสเตรเลีย

สมัครเรียนภาษาที่ออสเตรเลียกับ Navitas วันนี้ 25 สัปดาห์ขึ้นไป

ฟรี!! ตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศออสเตรเลีย

โดยที่นักเรียนจะต้อง:

  • เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 2 July-24 September 2018
  • ลงคอร์ส GE, EAP, คอร์สเตรียมสอบภาษาต่างๆ, English+ Career experience 
  • ลงเรียนแคมปัส Brisbane, Darwin, Manly Beach, Perth and Sydney Hyde Park. 

Navitas English สถาบันที่ถูกจัดให้เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเป็นอันดับหนึงของออสเตรเลีย โดย iGraduate English สถาบันสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย เเละได้เปิดหลักสูตรให้บริการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

และหลักสูตรการอบรมครูให้กับนักเรียนทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ นอกจากนี้ Navitas ยังเป็นสถาบันที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยโลก เเละเป็นสถาบันเอกชนแห่งเดียวที่เทียบเท่ากับสถาบัน TAFE ของออสเตรเลียอีกด้วย

เปิดสอนอยู่ 6 วิทยาเขตดังนี้

  1. Brisbane
  2. Darwin
  3. Manly Beach
  4. Melbourne
  5. Perth
  6. Sydney

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ