จะไปเรียนต่อต่างประเทศ ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่บ้าง

picture-of-united-kingdom

United Kingdom

สิ่งที่ควรรู้

• จำนวนเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการไปเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีแรก สำหรับ Tier 4 Visa

• เงินจำนวนดังกล่าวต้องอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 28 วัน

• ชื่อบัญชีต้องเป็นของนักเรียนหรือผู้ปกครองเท่านั้น และต้องเป็นประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น

• ต้องให้ธนาคารออกจดหมายรับรองเงินเป็นสกุลเงินปอนด์

มาดูในส่วนของจำนวนเงินกันค่ะ

วีซ่าประเภท Tier 4 (General )

1. ค่าเทอม (ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรนะคะว่าเท่าไหร่)

2. ค่าครองชีพ

• หากเรียนในลอนดอน ต้องเตรียมเงินไว้  £ 1,265 ต่อเดือน

• หากเรียนนอกลอนดอน (โซน 3 ขึ้นไป) ต้องเตรียมเงินไว้ £ 1,015 ต่อเดือน

โดยจำนวนที่ต้องเตรียมนี้ต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาสูงสุด 9 เดือนนะคะถึงแม้ว่าเวลาเรียนอาจจะมากกว่าก็ตาม

หากมีการชำระค่าเทอมหรือค่าที่พักไปบางส่วนแล้ว สามารถนำมาหักจากบัญชีเงินที่ต้องเตรียมนี้ได้ค่ะ

ตัวอย่างการคำนวณเงินนะคะ

1. น้อง A ไปเรียนมหาวิทยาลัยในลอนดอนโซน 1 ค่าเทอม 15,000 ปอนด์ เงินที่น้อง A จะต้องเตรียมคือ

15,000 + (1,265 x 9 ) = 26385 ปอนด์  หากจะคิดเป็นเงินไทยก็เอาไปคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้นๆได้เลยค่ะ

2. น้อง B ต้องไปเรียนหลักสูตรภาษาก่อนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ทั้งหมด 3 เดือน ค่าเรียน 4,000 ปอนด์ เงินที่น้อง B ต้องเตรียมคือ 4,000 + (1,015 x 3) = 7,045 ปอนด์

แต่ถ้าหากน้อง B ชำระค่าเรียนภาษาไปเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นจำนวนเงินที่น้อง B ต้องเตรียมคือ 1015 x 3 = 3,045 ปอนด์เท่านั้น

วีซ่าประเภท Tier 4 ( Child )

– หากไม่ได้พักอยู่ที่โรงเรียน แต่อาศัยอยู่กับญาติหรืสถานดูแลของเอกชน

• £ 570 ต่อเดือน และต้องครอบคลุมสูงสุด 9 เดือน

– อายุต่ำกว่า 12 ปี และไม่ได้พักอยู่ที่โรงเรียน แต่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง

• £ 1,560 ต่อเดือน และต้องครอบคลุมสูงสุด 9 เดือน หากมีนักเรียนมากกว่า 1 คน ต้องเพิ่มอีกคนละ £ 625 ต่อเดือน/คน

– หากนักเรียนอายุ 16 หรือ 17 ปี และไม่ได้พักอยู่กับทางโรงเรียน แต่อาศัยอยู่ด้วยตนเอง

• £ 1,265 ต่อเดือนหากเรียนภายในลอนดอน

• £ 1,015 ต่อเดือนหากเรียนภายนอกลอนดอน (โซน 3 ขึ้นไป )

วีซ่าประเภท Tier 4 ( Dependent )

• £ 845 ต่อเดือน สำหรับภายในลอนดอน

• £ 680 ต่อเดือนสำหรับภายนอกลอนดอน (โซน 3 ขึ้นไป)

ข้อแนะนำสำหรับเงินในบัญชี

หากผู้ปกครองของน้องๆคนไหนที่มีเงินที่ไม่ได้นำไปลงทุนอะไร หรือเงินบัญชีฝากประจำ พี่ๆแนะนำให้ผู้ปกครองนำเงินฝากเข้าบัญชีน้องๆไว้เลยตั้งแต่ต้นปี ประมาณ 1.5 ล้านบาท สำหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนนอกลอนดอน และ 2 ล้านบาท สำหรับในลอนดอนค่ะ

ดาวน์โหลด

Australia

สำหรับประเทศออสเตรเลีย ต้องเตรียมเงินในบัญชีที่ต้องครอบคลุมการอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย สูงสุด 1 ปีค่ะ

แบ่งเป็นอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

• จำนวนเงินครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน

• ค่าเรียนทั้งหมด จำนวนเงินขึ้นอยู่กับหลักสูตรนะคะ

• เงินที่ต้องเตรียมไว้ในบัญชี AUD 8,000 ต่อปี

ค่าครองชีพ

• AUD 18,610 ต่อปี ( ถึงจะเรียนหลายปีก็คิดแค่ปีเดียวค่ะ )

• หากมีผู้ติดตาม ต้องเตรียมเงินแสดงคนละ AUD 6,515

• หากมีบุตรไปด้วย ต้องแสดง AUD 3,720 สำหรับคนแรก และ AUD 2,790 ต่อคนหากไปมากกว่า 1 คน

เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางการเงินได้

• หลักฐานรับรองการสนับสนุนทางการเงิน หากได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงาน

• บัญชีออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ

• สลากออมสิน

• เงินกู้ (ต้องมาจากสถาบันการเงินเพื่อการศึกษาเท่านั้น)

the-25-most-popular-travel-destinations-in-america

United State

สำหรับสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวนะคะ แต่แนะนำให้เตรียมไว้เพื่อเป็นผลดีกับการพิจารณาวีซ่านะคะ มีติดไว้อุ่นใจกว่าแน่นอนค่ะ

• จะใช้ยอดเงินโชว์ในบัญชีอยู่ที่ประมาณปีละ 1 – 2 ล้านบาทนะคะ สำหรับการไปเรียนระดับปริญญาหรือก็คือครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียนและอยู่อาศัยนั่นเอง ซึ่งพอๆกับสหราชอาณาจักรค่ะ

• หากไปเรียนภาษา ยอดเงินต้องครอบคลุมทั้งค่าเรียนตามที่เอกสาร I-20 ออกให้ พร้อมค่าที่พักด้วยค่ะ

**ขอแนะนำว่าค่าครองชีพขั้นต่ำที่ควรจะมีสำหรับการอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คือ สัปดาห์ละ $250 ค่ะ ไม่รวมค่าหลักสูตรเรียนนะคะ

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับเงินที่ต้องแสดงสำหรับสหรัฐอเมริกา

1. มีที่มาที่ไปของเงินที่แสดงในบัญชีต้องสามารถพิสูจน์ได้

2. หากที่บ้านน้องๆทำธุรกิจ ก็เตรียมบัญชีที่มีเงินเข้าออกตลอดเวลาไปด้วยนะคะ

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ