Auckland

Auckland (โอ๊คเเลนด์) 

Auckland เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคนหรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ ตัวเมืองโอ๊คแลนด์มีภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูงต่ำสลับกับป่าฝนเขียวขจี มีอากาศอบอุ่นไม่หนาวมาก เนื่องจากถูกขนาบข้างด้วยทะเลทั้งสองด้าน โดยโอ๊คแลนด์เป็นเมืองศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้โอ๊คแลนด์ยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอันเกิดจากการผสมผสานของผู้คนหลายเชื้อชาติ เมืองนี้จึงเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยวัฒนธรรม มีกิจกรรมมากมายให้เลือกทำ ทั้งช็อปปิ้ง เที่ยวเกาะ ตกปลา ปีนเขา และแล่นเรือใบ ซึ่งโอ๊คแลนด์มีอ่าวจอดเรืออยู่หลายแห่งและมีอ่าว Westhaven Marina ซึ่งจอดเรือยอชต์ได้มากถึง 1,400 ลำเป็นอ่าวจอดเรือใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้จนได้ฉายาว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ 

 

บรรยากาศทั่วไปในเมือง

 

ถนนลาดชันเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เนินเขา

 

อ่าวจอดเรือ Westhaven Marina

 

เป็นเมืองที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเหมือนหนึ่ง

โรงเรียนสอนภาษาที่ Auckland

  1. Abacus Institute of Studies
  2. Alpha Education Institute (AEI)
  3. Aspire 2
  4. CCEL
  5. Dominion English Schools
  6. Embassy English
  7. Kaplan International English
  8. Language studies International (LSI)

โรงเรียนที่อยู่ในเมืองนี้