Embassy English

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันสอนภาษา Embassy เป็นโรงเรียนสอนภาษาระดับ World class ที่มีชื่อเสียงมากว่า 40 ปี มีสาขาในหลายๆประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานทางด้านการสอนภาษา ทั้งยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการสอน รวมไปถึงอาคารเรียนและสื่อการเรียนการสอนภายในสถาบันที่ทันสมัย อาทิ Interactive whiteboards หรือระบบ Wi-Fi enabled ในทุกห้องเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำ iPad, Laptop หรือ Notepads ไปใช้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้า digital course materials ของบทเรียนได้ ทำให้โรงเรียนนี้เป็นที่ยอมรับจากนักเรียนกว่า 500,000 คนจาก 100 เชื้อชาติในโลก และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้มาเรียนกับ Embassy English กว่า 96% ได้แนะนำให้เพื่อนๆ คนรู้จัก หรือคนในครอบครัวมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ที่ Embassy English ยังมีคอร์ส Language Semester Abroad (LSA) ที่เป็นคอร์สระยะยาวเชิงวิชาการที่เน้น speaking, listening, grammar, vocabulary และ pronunciation เพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการเรียนต่อหรือสำหรับใช้ในการสอบวัดผลต่างๆ มีความยืดหยุ่นและราคาถูกกว่าการลงเรียนภาษาแบบคอร์สปกติในระยะเวลาที่เท่ากัน โดยคอร์สจะแบ่งเป็น 24, 36 และ 48 สัปดาห์ และเริ่มเรียนทุกๆ 6 สัปดาห์

หลักสูตรการเรียนการสอน

Vacation and Travel English

 1. General English, General English 30 Plus

 2. Language Semester Abroad

 3. Exam Courses

 4. University Pathway

 5. Business English

 6. English in Action

 7. English for Academic Purpose

จุดเด่นของสถาบัน

 1. Embassy English ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลมากที่สุด และยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรกที่ได้ Super Star Award in 2015 และยังได้รับการกล่าวขวัญการเป็นโรงเรียนแห่งปี 5 ปีซ้อนอีกด้วย

 2. สถาบันได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่สำคัญหลายแห่งทั่วโลก ได้แก่ ACCET (USA), English USA (formerly AAIEP USA), NYSED.gov, British Council, English UK (England), ISI (Independent School Inspectorate), Languages Canada, NEAS (Australia), English Australia Colleges, NZQA (New Zealand)

 3. นักเรียนที่เข้ามาเรียนใน Embassy English จะเข้าถึงเป้าหมายภาษาอังกฤษตามที่ตัวเองตั้งไว้ และการันตีผลลัพท์ที่ได้ด้วยการคืนเงินค่าเรียนหากได้ไม่ถึงผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 4. มีการติดตามผลงานนักเรียนแต่ละคนอย่างแม่นยำผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า Embassy onTrack เป็นแอพลิเคชั่นที่อัพเดทการพัฒนาภาษาของนักเรียน และมีการเปรียบเทียบระหว่างทักษะปัจจุบันและทักษะที่วางเป้าหมายไว้

 5. สถาบันมีห้องเรียนที่ทันสมัย มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กระดาน Interactive whiteboard เป็นต้น รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุด ห้องนั่งเล่น ห้องพยาบาล และ ห้องอาหารเช่นกัน

โรงเรียนนี้มีอยู่ที่เมืองไหนบ้าง