Browns English Language School

ข้อมูลทั่วไป

Browns English Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพ ทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศ English Language School in the Southern Hemisphere ด้วยความเป็นเลิศทั้งทางด้านหลักสูตรและคุณภาพของครูผู้สอนที่มากประสบการณ์ ทำให้นักเรียนที่เลือกเรียนต่อกับสถาบันแห่งนี้สามารถมั่นใจได้ว่าโรงเรียนสอนภาษา Browns จะให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่นักเรียนทุกคน ภายในสถาบันประกอบด้วยสิ่งอำนวยที่ทันสมัยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมจอ LCD โรงอาหารขนาดใหญ่ สนาม Squash และพื้นที่นั่งเล่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มีอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ถือได้ว่าโรงเรียนสอนภาษา Browns เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว บรรยากาศของการเรียนที่นี่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองจากบุคลากรภายในสถาบัน ด้วยนักเรียนกว่า 250 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในแต่ละวิทยาเขต นักเรียนทุกคนกว่าทั่วทุกมุมโลกได้รับการเอาใจใส่และการบริการอย่างดีจากโรงเรียน Browns ระบบการเรียนการสอนของสถาบันนี้สามารถทำให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาภาษาอังฤษอย่างแน่นอน โรงเรียนสอนภาษา Browns เปิดสอน 2 วิทยาเขต ดังนี้ Brisbane และ Gold Coast

หลักสูตรการเรียนการสอน

 1. Intensive General English
 2. English for Academic Purposes
 3. IELTS Preparation
 4. Cambridge FCE
 5. Cambridge CAE
 6. English Plus Course

จุดเด่นสถาบัน

 1. หลักสูตรภาษาอังกษที่เข้มข้น โดยผสมผสาน 8 ทักษะ เข้าด้วยกัน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ การออกเสียง การปฏิบัติและ คำศัพท์
 2. นโยบายเน้นการพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น ภายในสถาบัน ทำให้การพัฒนาภาษาของนักเรียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 3. สถาบันจะคัดอาจารย์ผู้มีประสบกรณ์การสอนนักเรียนต่างชาติ ที่สอนมีคุณภาพ
 4. นักเรียนมาจากหลายเชื้อชาติ ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย
 5. จำนวนนักเรียนในห้องไม่มากเกินไป ทำให้อาจารย์ดูแลทั่วถึง
 6. เจ้าหน้าที่ของสถาบันให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมิตร
 7. มีกิจกรรม After School Club สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาเพิ่มเติมหลังจากเลิกเรียน
 8. มีบริการจัดหางาน และที่พัก
 9. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียนนี้มีอยู่ที่เมืองไหนบ้าง