Boarding Schools & College Fair 2018

InterContinental Bangkok Hotel / Sunday 7 October 2018 13:00 - 17:00

ลงทะเบียนเข้างาน

Boarding Schools & College Fair 2018

งานนิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียน และวิทยาลัยในต่างประเทศ

งานนิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย และหลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม หรือ Summer Course พร้อมกับพบปะพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนของแต่ละโรงเรียนโดยตรงมากกว่า 15 สถาบัน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ตรงพร้อมรับทุนการศึกษาสูงสุด 50% และการตอบรับเข้าเรียนทันทีภายในงาน มากไปกว่านั้นยังมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการเลือกข้าเรียนในสถาบันที่เหมาะกับผู้เข้าร่วมงาน และการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนาในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา


  • Boarding Schools & Colleges

  • Summer Schools

  • On the spot offers

  • Scholarships

  • Prizes & Goody bags

When ?

Sunday 7 October 2018 13:00 - 17:00

Where ?

InterContinental Bangkok Hotel


Boarding Schools & Colleges Attending the fair