SEA Sydney English Academy

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไม่กี่เมตรจากหาด Manly และไม่ไกลจากใจกลางเมือง เป็นโรงเรียนที่เป็นแบบบูติกเหมือนเรียนอยู่ที่บ้าน โดยในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 12-15 คนต่อห้องเพื่อให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีห้องเรียนที่ทันสมัย สะอาด มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอย่างครบครัน

หลักสูตรการเรียนการสอน

  1. General English
  2. Cambridge Exam Courses FCE and CAE
  3. IELTS Preparation Course
  4. English and Scuba Diving

จุดเด่นของสถาบัน

โรงเรียนนี้มีอยู่ที่เมืองไหนบ้าง