10 อันดับสาขาในระดับปริญญาในอังกฤษที่มีรายได้สูงตลอดกาล

น้องๆหลายคนคงเคยสงสัยกันใช่ไหมค่ะว่าสาขาวิชาในระดับปริญญาที่ประเทศอังกฤษนั้นมีผลต่อรายได้ของอนาคตเราอย่างไรบ้าง พี่ๆ IEC Abroad เลยนำ 10 อันดับสาขาในระดับปริญญาให้น้องๆได้ดูกันค่ะว่า ค่าตอบแทนสูงที่ว่านี้จะสูงแค่ไหนกันเชียว มาดูกันเลยค่ะ

อันดับที่ 10 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,437 ต่อปี หรือประมาณ 1,992,849 บาท

อันดับที่ 9 สาขาวิชาการวิจัยและดำเนินการ (Operational research) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,018,391 บาท

อันดับที่ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil engineering) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,023,693 บาท

อันดับที่ 7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £37,139 ต่อปี หรือประมาณ 2,036,579 บาท

อันดับที่ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ ( Minerals Technology) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาท

อันดับที่ 5 สาขาวิชาเอเชียใต้ศึกษา (South Asian Studies) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาท

อันดับ 4 สาขาวิชาเคมี และวิศวกรรมพลังงาน (Chemical, Process and Energy Engineering)  อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,538 ต่อปี หรือประมาณ 2,113,296 บาท

อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรทั่วไป (Engineering) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £39,528 ต่อปี หรือประมาณ 2,177,231 บาท

อันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture, Building or Planning) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £39,751 ต่อปี หรือประมาณ 2,179,813 บาท

อันดับ 1 สาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม (Medicine and Dentistry) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £41,624 ต่อปี หรือประมาณ 2,280,234 บาท

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ