ทำไมถึงควรเลือกศึกษาในสหราชอาณาจักร

ทุกๆปีจะมีนักเรียนมากกว่า 26,000 คน จากทั่วโลกมาศึกษาเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายจากการที่ได้มาเรียนศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ไม่ว่าการจะเป็น วัฒธรรมของที่นี่ การได้เรียนรู้จากนอกห้อง รู้จักเพื่อนใหม่ๆได้มิตรภาพใหม่ๆ ที่ไม่ใช่เเค่กับนักเรียนจาก อังกฤษ เลวส์ สกอตเเลนด์ เเละไอร์เเลนด์เหนือ

เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรมีคุณภาพการศึกUKษาระดับโลกและการเรียนการสอนที่โดดเด่นซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อม เข้าสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพการงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี ในปี 2551 มากกว่า 9 ใน 10 นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอิสระในสหราชอาณาจักรเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และ 3 ใน 4 ของ นักเรียนสามารถเข้าเรียนนโรงเรียนชั้นนำในสหราชอาณาจักรได้

เตรียมเส้นทางสู่อาชีพในฝัน

การศึกษาในสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วโลก อย่างไรก็ตามวุฒิการศึกษาไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของการศึกษา ประสบการณ์หารใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร และการได้รู้จักเพื่อนจากทั่วโลกจะทำให้คุณได้ทักษะภาษาอังกฤษแลความเข้าใจในวัฒธรรมที่หลากหลายสิ่งเป็นการปูทางไปสู่อาชีพในอนาคตที่ดี

ชั้นเรียนขนาดเล็กและการสนับสนุนเต็มเปี่ยม

shutterstock_133805672.0การเรียนในโรงเรียนในสหราชอาณาจักรเป็นมากกว่าการเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การศึกษาในสหราชอาณาจักรมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสุข มั่นใจ มุ่งมั่นและพร้อมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับโลก นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่ในชั้นเรียน ชั้นเรียนในโรงเรียนโดยพาะโรงเรียนประจำอิสระมีขนาดเล็ก ครูผู้สอนมีความสามารถพร้อมช่วยเหลือนักเรียนนอกห้องเรียนเช่นกัน นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ แล้ว “ ชีวิตนักเรียนจะไม่มีคำว่าเหงาแน่นอน ”

 

 

มาตรฐานคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการใช้ชีวิตและการเรียน ทุกโรงเรียนได้รับการตรวจสอบจากองค์กรนอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานการศึกษาและสวัสดิการเพื่อนักเรียนอยู่ในระดับสูง คุณสามารถค้นหารายงานการตรวจสอบจากอินเตอร์เนต

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ