ค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา และวีซ่าอังกฤษ

ค่าใช้จ่าย

ก่อนที่น้องๆจะเลือกที่เรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามสักที่หนึ่ง น้องๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับค่าใช่จ่ายและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการเรียนของน้องๆ เพราะว่าค่าเล่าเรียนของแต่ละโรงเรียนจะมีการกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนของตนเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะครอบคลุมทั้งค่ที่พัก, อาหารและเครื่องดื่ม, ค่าซักรีด และอื่นๆ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ เช่น เครื่องแบบนักเรียน, หนังสือ, ค่าเดินทางทัศนศึกษานอกโรงเรียน น้องๆควรสอบถามกับทางโรงเรียนก่อนว่าค่าเล่าเรียนนั้นครอบคลุมค่าจ่ายอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ต้องจ่ายเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเรียนโรงเรียนประจำ

โรงเรียนประจำ (เอกชน)

น้องๆต้องจ่ายค่าเล่าเรียน, ค่าอาหารและที่พัก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับนักเรียนวัยเด็กประมาณ £6,000 ต่อภาคเรียน สำหรับหลักสูตร sixth form ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่า £9,000

โรงเรียนประจำ(รัฐบาล)

โรงเรียนประจำของรัฐบาลนั้นจะเป็นแค่สิทธิสำหรับนักเรียนสหราชอาณาจักรและนักเรียนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปที่มีสิทธิเข้าเรียนเท่านั้น ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน แต่ต้องจ่ายค่าที่พักและค่าอาหาร โดยค่าใช้จ่ายสำหรับที่นี่จะน้อยกว่าของเอกชนประมาณครึ่งหนึ่ง เริ่มตั้งเต่ £2,000 จนถึง £4,000 ต่อภาคเรียน

ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ได้แก่

ค่าเดินทางมายังสหราชอาณาจักร

ค่าประกันสุขภาพละการเดินทาง

เงินสดพกติดตัวสำหรับค่าขนม, ค่าชมภาพยนตร์และอื่นๆ

scholarทุนการศึกษาและการช่วยเหลือด้านการเงิน

นักเรียนราว 27% ของโรงเรียนเอกชนได้รับความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนจากโรงเรียน ทุนการศึกษาจะช่วยนักเรียนในเรื่องของการสนนับสนุนค่าเล่าเรียนให้นักเรียนที่มีความสามารถยอดเยี่ยม เช่น ด้านการเรียนหรือดนตรี อุปถัมภ์ด้านการเงินให้กับนักเรียนที่มีเงินต้นทุนไม่เพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียน การสอบชิงทุนก็มีการแข่งขันที่สูง แต่เป็นเรื่องดีที่จะหาข้อมูลว่ามีทุนไหนบ้าง ในบ้างที่อาจจะไม่ได้แสดงในเรื่องของทุนทั้งหมดที่มีในสหราชอาณาจักรแต่ก็เป็นทาง ที่ดีที่จะเริ่มต้นค้นหาข้อมูลของทุนการศึกษานะคะ

 

วีซ่า

นักเรียนต่างชาติที่อยากจะมาเรียนต่อที่ต่างประเทศทุกคนจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อที่จะเดินทางมาเรียนที่สหราชอาณาจักรซึ่งจะขึ้นอยู่กับสัญชาติ และสถานะในการเข้าเมืองของนักเรียน ซึ่งการออกวีซ่าของสหราชอาณาจักรจะถูกดำเนินการโดย UK Boarder Agency (UKBA)

น้องๆอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าแล้วเราควรจะออกวีซ่าตอนไหนหละ?visa

น้องๆควรทำเรื่องของการออกวีซ่าล่วงหน้าไว้ก่อนเลยก็ดีนะคะ ถ้าจะให้ดีควนจะทำก่อนเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรไว้ก่อนเลยค่ะเพราะบางทีอาจจะติดปัญาหาวีซ่าไม่ผ่านบ้าง เอกสารไม่ครบบ้าง ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเราจะได้มีเวลาในการเตรียมและเช็คเอกสารให้ครบก่อนที่จะไปยื่นอีกครั้งค่ะ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ได้ตระหนักถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในขั้นตอนของการยื่นขอวีซ่า เลยเกิดการทำให้มีเวลาไม่เพียงพอ

สิ่งที่ต้องดำเนินการในการสมัครขอวีซ่า มีดังนี้

ฉีดวัคซีนบางประเภท หรือในกรณีที่นักเรียนเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค

แสดงเอกสารเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและคุณวุฒิต่างๆ

เข้ารับการสัมภาษณ์หรือการทดสอบทางข้อมูลไบโอเมทริซ์ (การแกนนิ้ว + ถ่ายรูป)

*ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าอาจจะแตกต่างกันนะคะตามแต่ละประเทศนะคะ

แล้วเราต้องขอวีซ่าประเภทใดหละ

ประเภทของ มีทั้งหมด 4 ประเภท

วีซ่า 2 ประเภทแรกนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนแบบหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 11 เดือน

วีซ่าระยะสั้นสำหรับเด็ก: วีซ่าประเภทนี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 17ปี และต้องการเรียนในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

วีซ่าระยะสั้นสำหรับนักศึกษา: นักเรียนสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากคุณมีอายุ 18ปี หรือมากกว่า และต้องเรียนในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่นักเรียนต้องการเรียนหลักสูตรภาอังกฤษเป็นการเฉพาะ นักเรียนสามารถขอวีซ่านักศึกษาแบบระยะยาวได้สูงสุด 11 เดือน

ส่วนวีซ่าอีก 2 ประเภทจะเปิดโอกาให้กับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลานานขึ้นในสหราชอาณาจักร โดยต้องเป็นหลักสูตรในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

วีซ่านักศึกษา (เด็ก) Tier 4: วีซ่าประเภทนี้จะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ14 – 17 ปี หากคุณมีอายุระหว่าง 4 – 15ปี น้องๆต้องเดินทางมายังหสราชอาณาจักรเพื่อเรียนที่โรงเรียนอิสระที่มีการชำระค่าเล่าเรียน

วีซ่านักศึกษา (ทั่วไป) Tier 4: น้องๆสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากต้องการเดินทางมายังสหราชอาณาจักรและคุณต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัตรครบ

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ