VET Course คืออะไร ดียังไง ทำไมต้องไปเรียน?

VET Course คืออะไร ดียังไง ทำไมต้องไปเรียน?

VET Course (Vocational Education and Training Course) คือ การศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาของประเทศออสเตรเลีย เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในสาขาเฉพาะต่างๆที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน ที่สอนโดยเหล่าคณาจารย์ที่รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพ รวมถึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพเหล่านั้นมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ก่อนการทำงาน และมีความรู้ในการทำงานสายอาชีพเพื่อสามารถวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ในแต่ละสาขาวิชา จะเรียนในโรงเรียนที่จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้ให้อย่างครบถ้วนเสมือนสถานที่ทำงานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ตัวอย่างสถาบันสอน VET Course ในประเทศออสเตรเลีย

AIT, AITT, ANC, ILSC, MCIE, MEGT, Academia International, Greenwich Management College, International House, Lexis English, Shafston International, TAFE

ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย

Animation, Accounting, Business, Marketing, Early Childhood Education and Care, Beauty Therapy, Graphic & Design, Hairdressing, Hospitality Management, Cookery, Patisserie, TESOL, Automotive, Massage Therapy, Fitness

VET Course ในออสเตรเลียจะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ประกาศนียบัตรระดับ 1: Certificate I, ระยะเวลาเรียน: 4 – 6 เดือน
 • ประกาศนียบัตรระดับ 2: Certificate II, ระยะเวลาเรียน: 6 – 8 เดือน
 • ประกาศนียบัตรระดับ 3: Certificate III, ระยะเวลาเรียน: 8 – 12 เดือน
 • ประกาศนียบัตรระดับ 4: Certificate IV, ระยะเวลาเรียน: 12 – 18 เดือน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ: Diploma, ระยะเวลาเรียน: 18 – 24 เดือน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: Advanced Diploma, ระยะเวลาเรียน: 24 – 36 เดือน

เกณฑ์การรับสมัคร

 1. จบการศึกษา มัธยมปลาย ม.6 หรือ เทียบเท่า
 2. มีผลวัดระดับภาษาจากโรงเรียนสอนภาษาระดับ Upper-Intermediate เทียบเท่าผลคะแนน IELTS 5.5 หรือตามเงื่อนไขการรับสมัคร VET Course ของแต่ละสถาบัน

*หมายเหตุ หากจบระดับปริญญาตรีมาจะสามารถเรียนต่อระดับ Diploma ได้เลยยกเว้นบางสาขาที่ต้องการคุณวุฒิระดับ Certificate III, IV ก่อนเข้าเรียน Diploma เช่น commercial cookery, fitness

มาเรียนออสเตรเลียทั้งที ทำไมต้องเป็น VET Course?

 1. การเรียน VET Course บางสาขาสามารถใช้เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อที่ออสเตรเลียในระดับปริญญาตรีและขอยกเว้นบางรายวิชาที่เรียนไปแล้วใน Diploma ได้เช่นกัน ทำให้สามารถจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นและที่มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง
 2. การเรียนไม่เครียดและไม่กดดันจนเกินไป เพราะเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1-2 วัน ทำให้วันที่เหลือ สามารถพักผ่อน ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือจะหางาน Part-time ทำก็ได้
 3. น้องๆที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีความสนใจอยากเรียน VET Course ตัวไหน สามารถลงเรียนภาษาอังกฤษ General English 24 สัปดาห์ ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปพัฒนาภาษา และ เพื่อให้มีผลคะแนนไอเอลถึง 5.5 ก่อนได้ หรืออาจจะสอบไอเอล ทำคะแนนที่ไทยก่อนไปเรียนเลยก็ได้ ในกรณีที่คะแนนไอเอล ไม่ถึง 5.5 ก็สามารถลงเรียนคอร์สภาษาเพิ่มก่อนเรียน VET Course ยกตัวอย่างเช่น หากได้คะแนนไอเอล 5.0 ก็สามารถลงเรียนภาษา 10 สัปดาห์ + VET Course ได้เลย
 4. น้องหลายๆคนที่อยากเปลี่ยนสาขาการเรียน แต่มุ้งเน้นไปทางสายอาชีพมากขึ้น ก็สามารถลงเรียน VET Course ได้ และในบางสาขา สถาบันจะส่งผู้เรียนไปฝึกงาน ทำให้เพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างประเทศได้
 5. ค่าใช้จ่ายในการลงเรียน VET Course จะไม่แพง และสามารถแบ่งจ่ายได้ แต่หากน้องๆ ต้องลงเรียนภาษาก่อนเริ่มเรียน VET Course จะต้องจ่ายเงินค่าเรียนภาษาเต็มจำนวน เมื่อเริ่มเรียน VET Course แล้ว จะจ่ายค่าเรียนเป็นเทอมๆ

 

Inbox: http://m.me/IECAbroadThailand
Line: @iecabroadth หรือคลิ๊ก https://goo.gl/LY4W5x
Tel. 02-250-4585 – IEC Abroad Office

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ