เรียนนิวซีแลนด์วันนี้ เรียนจบทำงานต่อได้อีก 3 ปี!!

สำหรับใครที่ฝันอยากจะไปทำงานต่างประเทศโอกาสนี้มาถึงแล้วค่า เมื่อทางรัฐบาลนิวซีแลนด์เปลี่ยนแปลงสิทธิการทำงานหลังจบการศึกษา (post-study work) สำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับคุณวุฒิตามระดับที่กำหนดจากสถาบันภายในประเทศนิวซีแลนด์ โดยจะแบ่งได้เป็นดังนี้ค่ะ

  • คุณวุฒิระดับ 4 – 6 (Diploma)

สำหรับคุณวุฒิระดับนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบนะคะ คือ เรียน Diploma 1 ตัว (ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 60 สัปดาห์) ในระยะเวลา 2 ปี  หรือ เรียน Diploma 2 ตัว (ระยะเวลาเรียนรวมทั้ง 2 ตัวไม่น้อยกว่า 60 สัปดาห์) และ Diploma ตัวที่สองมีระดับสูงกว่าตัวแรก เมื่อน้องๆเรียนจบกันแล้ว น้องๆสามารถขอวีซ่าสำหรับทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา (Open post-study work visa) ระยะเวลา 1 ปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี ถ้าหากน้องๆจบการศึกษาจากสถาบันนอกเมือง Auckland ค่ะ

  • คุณวุฒิระดับ 7 (Certificates)

ถ้าหากน้องๆเรียนจบคุณวุฒิระดับนี้ น้องๆสามารถขอวีซ่าสำหรับทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา (Open post-study work visa) ระยะเวลา 1 ปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี ถ้าหากน้องๆจบการศึกษาจากสถาบันนอกเมือง Auckland เช่นกันค่ะ

  • คุณวุฒิระดับ 7 (Graduate Diploma)

หากน้องๆเรียนจบคุณวุฒิระดับนี้ น้องๆสามารถขอวีซ่าสำหรับทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา (Open post-study work visa) ระยะเวลา 1 ปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี ถ้าหากน้องๆทำงานเพือการใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานวิชาชีพหรือทางการค้า หรือน้องๆจบการศึกษาจากสถาบันนอกเมือง Auckland ค่ะ

  • คุณวุฒิระดับ 7 (Bachelor’s Degree or higher)

เมื่อน้องๆเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า น้องๆสามารถขอวีซ่าสำหรับทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา (Open post-study work visa) ระยะเวลา 3 ปี

ซึ่งเจ้าตัว Open post-study work visa นี้จะแตกต่างจากวีซ่าเดิมที่สามารถขอได้เมื่อจบการศึกษาอย่าง Employer Assisted post-study work visa ตรงที่น้องๆไม่จำเป็นต้องมีนายจ้างรับรองเพื่อขอ post-study work visa นั่นเอง ทำให้การทำงานหลังเรียนจบในประเทศนิวซีแลนด์สะดวกมากขึ้นเยอะเลยค่ะ

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ