อยากเข้าเรียนต่อ Top Boarding School In The UK

การที่เราจะได้การตอบรับจากโรงเรียน Boarding School ในสหราชอาณาจักรรับเข้านั้น นักเรียนจะต้องมีหลักฐานรายงานการเรียนย้อนหลังโดยประมาณ 1-3 ปี มีจดหมายอ้างอิงจากโรงเรียนเก่าโดยครูใหญ่จากโรงเรียนเก่าของนักเรียนที่จบมา การสัมภาษาณ์กับโรงเรียนและคะแนนจากการทำข้อสอบของโรงเรียนหรือจากข้อสอบ UKiset test

ส่วนในเรื่องของอายุ พ่อแม่บางคนอาจจะสงสัยว่า ควรจะสมัครเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่สุด จริงๆแล้วถ้าเป็นอายุที่ให้น้องเข้ามาแล้วได้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือมีเวลาในการปรับใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้น ก็จะเป็นช่วงอายุที่ 11ปี(Year 7) และ 13ปี(Year 9)นั่นเอง ได้จนถึงอายุ 18 - 19 ปี รวมระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 5 ปี ซึ่งเราจะเรียกว่า “year 9 - year 13” หรือ “Form 3 - Form 6” (สำหรับโรงเรียนที่เรียกระดับชั้นเป็น Form) แต่สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติจะมีสิทธิ์เรียนต่อที่ (Independent School) โรงเรียนมัธยมของเอกชนเท่านั้น ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องทำการสอบวัดผลความรู้ และความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการยื่นสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยจะสอบประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี การสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

GCSE-English1. GCSE

GCSE ย่อมาจาก (General Certificate of Secondary Education) หลักสูตรนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีนักเรียนจะต้องเลือกวิชาสอบ ทั้งหมด 8-12 วิชา โดยวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกสอบ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ฯลฯ

โดยแบ่งผลสอบเป็น 7 ระดับ คือ A B C D E F G (ถ้านักเรียนสอบผ่าน Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน)
และสำหรับน้องคนไหนที่ต้องการเรียนต่อในอุดมศึกษาหรือในระดับปริญญานั้นนักเรียนจะต้องเรียนต่อในหลักสูตรที่ชื่อว่า A Level เป็นเวลา 2 ปี โดยที่นักเรียนจะต้องสอบผ่านในระดับ GCSE ได้แล้วอย่างน้อย 5 วิชา

main2. A - Level

A - Level ย่อมาจาก (Advanced Level) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป (หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาที่5 และมัธยมศึกษาที่6) มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเรียนเพียงแค่ 2-4 วิชาเท่านั้น เพื่อที่จะได้ศึกษาวิชาได้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการที่นักเรียนจะได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องได้ผลการสอบในระดับ Grade C ขึ้นไป แต่ในบางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะแค่ผลการสอบในระดับ Grade A และ Grade B เท่านั้น ผลการสอบของหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 5 ระดับ A B C D E

การให้คะเเนนเกรดของ A - Level

A* = up to 90%

A = 80% - 89%

B = 70% - 79%

C = 60% - 69%

D = 50% - 59%

E = 40% - 49%

นอกจากนี้หลักสูตร A Level ยังเป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ยิ่งนักเรียนทำคะแนนได้สูงยิ่งมีโอกาสที่นักเรียนจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการทุกแห่งทั่วโลกได้มากขึ้นเท่านั้น
สำหรับการเลือกโรงเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุดก็คือการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยตัวเอง เพราะการที่เราได้ไปเห็นสภาพแวดล้อม สังคมในโรงเรียน การที่ได้พูดคุยกับครูผู้สอนหรือครูใหญ่ จะทำให้เราได้รู้ว่าโรงเรียนนั้นๆเป็นอย่างไร เหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะเลือกที่เรียนโดยเลือกจากชื่อดีๆหรือ Ranking นั้น อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องตัดสินว่าโรงเรียนนั้นจะเหมาะสมกับนักเรียนเสมอไป

คราวนี้เรามาดูความเเตกต่างค่าเทอมของโรงเรียนานาชาติชั้นนำระหว่างประเทศไทยเเละประเทศอังกฤษกันดูค่ะว่าจะต่างกันมากเเค่ไหน

ค่าใช้จ่าย โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนประจำในอังกฤษ
Registration ฿ 5,000 ฿ 7,200
Acceptance fee ฿ 260,000 ฿ 45,600
Extra fee ฿ 150,000 -
Tuition Fee ฿ 909,000 ฿ 1,584,000
Boarding fee ฿ 575,000 -
Annual Fee ฿ 20,000 -
Books ฿ 20,000 -
Examination ฿ 34,000 ฿ 96,000
Guardian Fee - -
Air Ticket (3/Year) - -
Visa Fee -  
  ฿ 1,973,000 ฿ 1,732,800
     

อยากเข้าเรียนต่อ Boarding School ในสหราชอาณาจักร

Oswestry School

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11-18 ปี โรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่ถึงความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและด้านวิชาการของนักเรียน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างไกล้ชิด [read more]

Moreton Hall

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วน รับนักเรียนตั้งเเต่อายุ 3-18 ปี เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาทางด้านวิชาการ ให้ความอิสระในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เเละประมาณ 98% ของนักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้ 10 % [read more]

D’ Overbroeck’s College

โรงเรียนเเห่งนี้ได้รับการประเมิณผลจาก British Council ให้อยู่ในระดับเยี่ยมด้วยกันถึง 8 ด้าน และสถาบันนี้คือหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำที่เป็นโรงเรียนทั้งไป-กลับ ทั้งโรงเรียนประจำ สถาบันนี้มีชื่อเสียงทางด้านการสอนเพื่อสนับสนุนกี่เรียนเพื่อความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการดูแลเอาใจใส่ ที่นี่จะเป็นห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะสามารถมีส่วนร่วมในเรียนและถามคำถามเต็มที่ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สอนและมีความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน [read more]

Cats College

เป็นศูนย์สอนภาษาชั้นนำในประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ทำการเปิดสอนมาเป็นเวลากว่า 60 ปีเเมีการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเเละเต็มไปด้วยประสบการณ์ในการสอน ให้ความสนใจกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด [read more]

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ