Edinburgh

Edinburgh (เอดินบะระ)

Edinburgh เป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสกอตแลนด์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกลาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เป็นที่ตั้งของปราสาทเอดินบะระอันเป็นทำเลที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสมัยก่อน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื้นที่เป็นคูเมืองเพื่อประโยชน์ในเชิงการทหาร รอบนอกเป็นที่ราบลดหลั่นเป็นขั้น ๆ กระจายออกโดยรอบ

 

ลักษณะอาคารต่างๆที่มีการออกแบบที่สวยงาม

ในทุกๆปีจะมีเทศกาลประจำเมืองที่ทำให้ถนนถูกเติมเต็มไปด้วยผู้คน

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่

  1. The National Museum of Scotland – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสก็อตแลนด์
  2. Scottish National Gallery – แกลเลอรี่ศิลปะแห่งชาติของสกอตแลนด์
  3. St Giles’ Cathedral – มหาวิหารหลักของเมืองเอดินบะระ
  4. The Royal Botanic Garden – สวนพฤกษชาติแห่งชาติที่เอดินบะระ
  5. Edinburgh Castle – เป็นปราสาทที่เป็นสถานที่เปิดตัวของหนังสือเรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในท้องเรื่อง

และนอกจากนั้นเมืองเอดินบะระยังถือว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองที่เป็นมิตรกับเด็ก" (The Child Friendly City) เพราะว่า ภายในเมืองนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่เหมาะสำหรับเด็ก เช่น

  1. Museum of Childhood and People’s Story
  2. Dynamic Education Centre - สวนสัตว์ที่มีศูนย์การศึกษาที่เคลื่อนไหวได้จริง  
  3. Butterfly & Insect World โลกแห่งผีเสื้อและแมลง
  4. Deep Sea World

โรงเรียนสอนภาษาใน Edinburgh

  1. British Study Centres

โรงเรียนที่อยู่ในเมืองนี้