VET Course คืออะไร ดียังไง ทำไมต้องไปเรียน?

VET Course (Vocational Education and Training Course) คือ การศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาของประเทศออสเตรเลียเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในสาขาเฉพาะต่างๆที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนที่สอนโดยเหล่าคณาจารย์ที่รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพ รวมถึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพเหล่านั้นมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ได้ประสบการณ์การทำงาน การลำดับงาน การวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานที่และอุปกรณ์ที่ถูกเตรียมไว้ให้อย่างครบถ้วนเสมือนสถานที่ทำงานจริงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ตัวอย่างสถาบันสอน VET Course ในประเทศออสเตรเลีย AIT, AITT, ANC, ILSC, MCIE, MEGT, Academia International, Greenwich Management College,International House, Lexis English, Shafston International, TAFE 

ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย Animation, Accounting, Business, Marketing, Early Childhood Education and Care, Beauty Therapy, Graphic & Design, Hairdressing, Hospitality Management, Cookery, Patisserie, TESOL,Automotive, Massage Therapy

VET Course ในออสเตรเลียจะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ประกาศนียบัตรระดับ 1: Certificate I, ระยะเวลาเรียน: 4 – 6 เดือน
- ประกาศนียบัตรระดับ 2: Certificate II, ระยะเวลาเรียน: 6 – 8 เดือน
- ประกาศนียบัตรระดับ 3: Certificate III, ระยะเวลาเรียน: 8 – 12 เดือน
- ประกาศนียบัตรระดับ 4: Certificate IV, ระยะเวลาเรียน: 12 – 18 เดือน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ: Diploma, ระยะเวลาเรียน: 18 – 24 เดือน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: Advanced Diploma, ระยะเวลาเรียน: 24 – 36 เดือน

*หากจบระดับปริญญาตรีมาจะสามารถเรียนต่อระดับ Diploma ได้เลยยกเว้นบางสาขาที่ต้องการคุณวุฒิระดับ Certificate III, IV ก่อนเข้าเรียน Diploma

เกณฑ์การรับสมัคร
ผลวัดระดับภาษาจากโรงเรียนสอนภาษาระดับ Upper-Intermediate เทียบเท่าผลคะแนน IELTS 5.5 หรือตามเงื่อนไขการรับสมัคร VET Course ของแต่ละสถาบัน

มาเรียนออสเตรเลียทั้งที ทำไมต้องเป็น VET Course?

1. ได้พัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมือนการทำงานจริงๆ และยังมีโอกาสได้ทำงานต่อในประเทศออสเตรเลียหลังเรียนจบระดับ Diploma (เฉพาะในบางสาขาวิชา) อีกด้วย

2. การเรียน VET Course บางสาขาสามารถใช้เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อที่ออสเตรเลียในระดับปริญญาตรีและขอยกเว้นบางรายวิชาที่เรียนไปแล้วใน Diploma ได้เช่นกัน ทำให้สามารถจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นและที่มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง

3. การเรียนไม่เครียดและไม่กดดันจนเกินไป เพราะเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1-2 วัน ทำให้วันที่เหลือสามารถพักผ่อน ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือจะหางาน Part-time ทำก็ได้*สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย (ไม่เกิน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์) สำหรับวีซ่านักเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความ อื่นๆ